Cách tối ưu 3 loại từ khóa của người mua bằng công cụ của Alexa

Từ khóa người mua

Để bán sản phẩm và dịch vụ, bạn cần ghi dấu trong tâm trí của khách hàng. Bạn cần phác thảo quy trình hoặc hành trình của người mua, từ việc tiếp cận thông tin đến khi mua hàng. Và khi khách hàng của bạn trực tuyến, bạn cần biết những từ khóa người mua họ sử … Đọc tiếp