Xây dựng hệ thống phân khúc từ những ngành hàng siêu “trưởng thành”

Trong cuốn “Different Khác Biệt” để thể hiện mặt còn lại của vấn đề cách thức con người đáp trả lại vô số sự lựa chọn dư thừa của những ngành hàng siêu “trưởng thành” tiến sĩ Youngme Moon đã thử xây dựng hệ thống phân khúc vô cùng thú vị.